De rol van emotie voor een gezond lichaam.

Jezelf (laten) zien
Een jaar geleden, aan het begin van 2018 begon ik vol goede moed aan mijn goede voornemen voor dat jaar. Voor mijn praktijk (en blijkbaar dus ook persoonlijk) zou dit het jaar worden van mezelf laten zien. Dat betekent voor mij, mezelf dus niet meer kleiner maken dan nodig en mezelf niet meer aanpassen aan de verwachtingen van anderen maar luisteren naar mijn gevoel, naar wat ik wil. Wist ik veel wat een achtbaan dat zou worden. Hiernaast had ik ook het verlangen om wat overtollige kilootjes kwijt te raken. Dus ben ik gaan sporten. Al snel werden de rugklachten, waar ik haast ongemerkt al een aantal jaar mee rondliep, zo erg dat ik het fanatieke sporten moest neerleggen.

Het aanpakken van emotionele oorzaken
Eigenwijs als ik ben, ben ik aan de slag gegaan met de emotionele oorzaken achter deze rugpijn in plaats van naar de dokter te gaan. Ik heb hierbij de ondersteuning gezocht van een osteopaat en later van een fysiotherapeut. Wat ik heb ervaren is dat de lichamelijke ondersteuning nodig was om bij de emotionele blokkades te komen.
Dit is een heftige reis geweest waarin ik de verhalen van mijn ziel heb leren kennen die opgeslagen waren in mijn lichaam, en dan vooral in mijn rug. Ik heb veel geleerd, veel losgelaten, veel opgeruimd.

Ojee, een dubbele hernia!
Toen mijn klachten zich eigenlijk alleen maar verergerden is er een MRI gemaakt om te kijken wat er precies aan de hand was. Op deze MRI werd duidelijk dat er 2 hernia’s in mijn rug zaten, waarvan 1 ernstig. Advies huisarts: naar de neuroloog voor een operatie. Maar dit was precies de reden waardoor ik nog niet eerder naar de huisarts was gegaan. Een operatie dat wil ik niet!

Maar een dubbele hernia is wel een serieuze klacht. De onzekerheid sloeg toe. Doe ik het wel goed zo, moet ik niet gaan luisteren naar de medische wereld, moet ik mijn gevoel negeren? Ook in mijn omgeving waren er mensen die niet begrepen dat ik niet naar het ziekenhuis wilde gaan. Ik besloot op vakantie te gaan, alle stof neer te laten dwarrelen en daarna pas een verder beslissing te maken.

Naar mijn gevoel luisteren
Emotioneel was er veel losgekomen, kon ik mezelf steeds beter werkelijk zien, en ook dat ik juist daardoor meer zichtbaar werd voor anderen, vooral de anderen die voor mij belangrijk zijn. Mijn gevoel vertelde me dat mijn lichaam dit niet zo snel kon verwerken en dat het naast wat tijd de juiste behandelingen nodig had die specifiek op het lichaam zijn gericht.

Ballast loslaten
Na een korte periode van luisteren naar mijn gevoel en rust voor mijn lichaam ben ik naar een chiropractor gegaan. Dit was precies waar mijn lichaam behoefte aan had om alle ballast los te kunnen laten. Slechts enkele behandelingen later was ik geheel klachtenvrij. En nu nog steeds! Hoera!

Een fijne bevestiging
Ik ben zo blij dat ik naar mijn gevoel heb geluisterd, ook geeft dit mij, ondanks de mooie resultaten die ik heb gezien in mijn praktijk, de bevestiging (die ik blijkbaar nog nodig had) dat het aankijken van de emotionele blokkade onder een klacht nodig is om volledige genezing te bewerkstelligen. En zelfs kan zorgen dat het proces van genezing zich sneller voltrekt dan verwacht.

De pijlers van genezing
Het afgelopen jaar heeft me veel doen nadenken over de ingrediënten voor volledige genezing.
Voor mijn gevoel bestaat genezing uit 3 belangrijke pijlers.

1. Fysiek
    (Hier zit vanuit de reguliere medische wereld de meeste aandacht op. Hoe wordt een fysieke klacht behandeld zodat de pijn (snel) weg is. Dit omvat ook specialisten zoals fysiotherapeuten, osteopaat, chiropractor etc..)

2. Voeding
   (Hier komt steeds meer aandacht voor door bv natuurgeneeskundigen, dietisten,  Wat neem je tot je: vezels, vitaminen, mineralen, water)

3. Emotie
   (Onder de meeste klachten liggen emotionele oorzaken, het is dus belangrijk deze te achterhalen en los te laten om volledig te genezen, of in ieder geval te begrijpen waarom een bepaalde klacht je is overkomen.)

De rol van emoties in lichamelijke klachten
Het mag duidelijk zijn dat ik me in mijn praktijk richt op de 3e (en in mijn ogen onmisbare) peiler. Het heeft nut om in je onderbewustzijn te zoeken naar wat je dwars zit.
Dit mocht ik nu werkelijk zelf ervaren en daar ben ik erg dankbaar voor, ondanks de ongemakken die het me heeft gebracht. Ik pretendeer niet dat alle klachten opgelost kunnen worden door emotioneel onderzoek, er zijn diverse factoren die hierin meespelen zoals eerder beschreven. Maar het is essentieel voor je proces, voor je ziel en ook voor je lichaam om te begrijpen waarom een bepaalde klacht bij je is gekomen.

Goed naar je lichaam luisteren
Als je goed zorgt voor je lichaam door goede voeding; de juiste beweging en als dit niet gaat de voor jou juiste ondersteuning hiervoor; alert bent op je emoties en deze onderzoekt als ze zich aandienen in plaats van weg te stoppen, zul je merken dat dit ten goede komt aan de kwaliteit van je leven. Maar vooral, volg je gevoel. Alleen jij kan voor jou bepalen wat jij nodig hebt voor je genezing. En heb jij een klacht die terugkeert, wacht niet af, ga op zoek naar de emotie die hieronder zit en help jezelf helen!

Ik gun het mezelf
Inmiddels is het 2019, ik ben weer begonnen met sporten en nog steeds geen rugpijn, joehoe!! Dit jaar is het thema : ik gun het mezelf! En dat voelt goed, nu mag ik leren het mezelf te gunnen. Niet alleen maar in dienstbaarheid, maar in de verwondering, in overvloed en vooral in genieten. Ben benieuwd wat het jaar me brengt, I will enjoy the ride!